• +420 542 529 110|
 • mapa stránek|
 • tisk stránky|
 • přidat do oblíbených
 • O nás
 • Co nabízíme
 • Reference
 • Fotogalerie
 • Inspirace
 • Novinky
 • Kontakt
 • Přírodní kámen

  Hlavní druhy výrobků z kamene

  Kvalita fyzikálně–mechanických vlastností každého přírodního kamene jednoznačně podmiňuje možnosti jeho použití v kamenické výrobě pro konkrétní typ stavebního prvku. 

   Při blokové těžbě přírodního kamene v lomu vznikají kamenné bloky. Bloky mají zpravidla přibližně tvar čtyřbokého hranolu a jejich rozměry jsou dány úložnými poměry ložiska a potřebami navazující výroby. V některých případech nemusejí mít bloky pravidelný tvar, když je například kámen získáván z volně ležících balvanů.

  Následným, postupným opracováním blokového kamene vznikají základní typy kamenických výrobků, které lze rozdělit na:

   1. Lomový kámen  • netříděný • tříděný (základový, štětový) • záhozový • pro dlažbu svahů, rigolů a břehů • pro zdivo soklové • pro zdivo kyklopské

   2. Kopáky • neupravené • hrubé, • čisté

   3. Haklíky • neupravené • hrubé • čisté

   4. Kvádry • hrubé • čisté • s bosáží (rustikované) • jemné • broušené • leštěné

   5. Obrubníky

   6. Krajníky

   7. Mezníky

   8. Dlažební kostky

   9. Obkladové a dlažební desky s různou povrchovou úpravou

  10. Řemínkové obklady

  11. Masivní schodišťové stupně a schodové desky

  12. Drobná zahradní architektura a speciální práce

  1. Lomový kámen

  je kus přírodního kamene jakéhokoliv tvaru, různé velikosti, s hrubou nebo opracovanou lícovou stranou pro použití do zdiva. Neupravený lomový kámen se používá jako materiál pro zához nebo pro stavbu masivních opěrných zdí. Upravený lomový kámen pak může složit pro dláždění svahů, rigolů a břehů. Kámen se dvěma rovnými plochami se používá na podezdívky, kámen s lícovou plochou ve tvaru mnohoúhelníku na tzv. kyklopské zdivo.

  2. Kopáky

  jsou výrobky určité velikosti a tvaru přibližného rovnoběžnostěnu, vyrobené lámáním, štípáním a hrubým kamenickým opracováním. Svůj název dostaly odvozením od dříve používané početní jednotky – kopy, na které se původně dodávaly. Podle tvaru se kopáky třídí na vazáky a běhouny. Neupravené kopáky mají hrubé, lomové plochy, případně se stopami po klínech, vrtech nebo jiných nástrojích. Hrubé kopáky jsou na lícní ploše zpravidla špicované se stopami po nástrojích, popřípadě čistě lámané, tj. bez stop po klínech. U čistých kopáků je lícní plocha pravoúhlá, čistě špicovaná. Hrubý kopák.

  3. Haklíky

  mají čtvercovou nebo obdélníkovou lícní plochu a jsou určeny jen pro obkladové (nenosné) zdivo. Vyrábějí se lámáním, štípáním a hrubým kamenickým opracováním. Ložné a styčné plochy mají být zhruba kolmé k lícní ploše. Používají se jako obkladový materiál pro podezdívky, obklady opěrných zdí, krbů apod. Žulový haklík Haklík – řádkové zdivo Haklík nepravidelných rozměrů (tzv. divočina) – pohledová plocha je štípaná, spárové plochy jsou řezané.

  4. Kvádry

  jsou výrobky z přírodního kamene různých tvarů a rozměrů a s různou povrchovou úpravou. Používají se jako konstrukční a architektonické prvky na vodních, železničních i pozemních stavbách. Vyrábějí se zpravidla podle přesných výkresů. Stupeň úpravy lícové plochy je různý – od špicování až po broušení nebo leštění.

  5. Obrubníky

  jsou dílce delší než 30 cm, užívané k lemování pozemní komunikace, vozovky, dopravní plochy, chodníku. Zpevňují okraje chodníků a nástupišť a vyrovnávají výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem. Vyrábějí se rovné nebo obloukové. Rovné obrubníky

  6. Krajníky

  jsou kamenické prvky obdobného charakteru jako obrubníky. Silniční krajníky jsou určeny pro podélné zpevnění okrajů vozovky a oddělení od nevyvýšené krajnice nebo jiné přilehlé plochy ve stejné výškové úrovni. Má viditelnou pouze stupnici. Viditelné plochy mají čistě lemované, řezané, velmi jemně špicované, bosované nebo rovně lámané. Silniční krajník..

  7. Mezníky

  jsou stabilizační znaky, představované opracovaným kamenem tvaru hranolu o rozměrech přibližně 10 × 10 × 45 – 60 cm, který označuje lomové body hranice správní, vlastnické nebo užívací. Na horní ploše má mezník vyznačen křížek. Hraniční kámen - mezník.

  8. Dlažební kostky

  jsou tělesa menších rozměrů tvaru kvádru nebo krychle, která jsou určená k dláždění vozovek nebo chodníků. V případě vějířovitého tvaru (kresby) dlažby musejí některé kostky mít lichoběžníkový nebo podlouhlý tvar. Kostky se zpravidla vyrábějí strojně na štípačkách a mohou mít povrch s různou kvalitou opracování. Kostky se vyrábějí o různých velikostech – 40/60mm (tzv. mozaika na chodníky a pochozí plochy), 60/80mm (tzv. velká mozaika, určená pro dláždění jak chodníků, tak vjezdů garáží a proluk a parkovišť), 80/110mm (dlažební kostka pro pěší zóny, vjezdy a stavební dvory i cesty s pojezdem vozidel) a 150/170mm (dlažební kostka pro nejnáročnější užití i pro zátěž silničních, stavebních nebo vojenských vozidel, dále pro historická centra a památkové zóny). Žulové dlažební kostky

  9. Obkladové a dlažební desky

  vznikají rozřezáním bloků přírodního kamene v tloušťce asi 10 – 80 mm. Rozměry desek mohou být libovolné, dle přání zákazníka, technických možností výrobce a technologických možností suroviny.

  Lícová plocha desky se různě upravuje – řezáním, broušením, leštěním, pemrlováním, špicováním, zubováním, tryskáním, opalováním. Obkladové desky jsou určeny pro vnější nebo vnitřní obklady – fasád, reprezentačních místností, umýváren, koupelen. Rovněž se vyrábějí parapetní desky, kuchyňské desky, obklady sloupů a pilířů. Dlažební desky jsou určeny k dláždění prostranství, komunikací, vnějších i vnitřních ploch, určených převážně pro pěší provoz jako jsou nádvoří, náměstí, chodníky apod.

  Podle tvaru dlažebních desek lze dlažbu různě poskládat, např. jako typizovanou dlažbu, anglickou dlažbu, románskou dlažbu pásovou dlažbu nebo dlažbu benátskou, která vzniká sestavením z úlomků různobarevných hornin, stmelených cementovou maltou a následně broušených.

  10. Řemínkový obklad

   

  11. schodišťové stupně

  se vyrábějí buď masivní, nebo obkládané deskami. Schodiště z kompaktních masivních stupňů se pro svoji odolnost používají především v exteriéru.

  Střešní krytina

  Speciální skupinou přírodního kamene je krytina. Pro výrobu krytinových desek jsou použitelné tence vrstevnaté sedimentární horniny (aleuropelity, jílovité břidlice) nebo metamorfity s dobře vyvinutou plošně paralelní texturou (fylity). Základní podmínkou je, aby byly horniny štípatelné na tenké desky o tloušťce asi 4 – 10 mm a měly zároveň dostatečnou odolnost vůči povětrnostním vlivům, pevnost v tahu za ohybu a náležitý vzhled. Pokrývačské břidlice mají barvu zpravidla v odstínech tmavě šedé až černošedé barvy, vyskytují se ale také břidlice nazelenalé až šedozelené nebo načervenalé. Krycí prvky se vyrábějí v mnoha různých tvarech a řadě velikostí od rozměrů 250 × 250 mm až po desky o velikosti přibližně 300 × 600 mm. Krytina se vyrábí štípáním) z nařezaných desek břidlice. Naštípané tenké desky se pak osekávají (ořezávají) podle plechové šablony na požadovaný tvar. Tvarování se v minulosti provádělo ručně, v současnosti se používá strojního způsobu.

   
 • zavřít